Przepisy PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy dobrowolny system powszechnego oszczędzania obejmujących wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wprowadzony na podstawie Ustawy z dn. 24.20.2018 roku.

Kogo obejmuje PPK

Nie podlegają PPK

Osoby zatrudnione
poniżej 18 lat

Zapis automatyczny

Osoby zatrudnione
w wieku 18 – 55 lat

Zapis na wniosek

Osoby zatrudnione
w wieku 55 – 70 lat

Nie podlegają PPK

Osoby zatrudnione
powyżej 70 lat

Jak wygląda finansowanie PPK

Pracodawca

Wpłata podstawowa 1,5%

Wpłata dodatkowa  do 2,5%

Państwo

Wpłata powitalna 250,0zł

Dopłata roczna 240,0zł

Pracownik

Razem

2% – 8%

Wpłata podstawowa 2,0%

Wpłata dodatkowa  do 2,0%

Jakie firmy obejmie PPK

Etap 1

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób

1 lipca 2019

Etap 2

Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób

1 stycznia 2020

Etap 3

Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób

1 lipca 2020

Etap 4

Pozostałe podmioty zatrudniające
i jednostki sektora finansów publicznych

1 stycznia 2021

Kontakt z nami  W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz tutaj (Klauzula informacyjna).

  Rozwiązanie Merit ERP

  Rozwiązanie Merit HR

  Rozwiązanie Xpertis ERP

  Kontakt

  Kłopotowskiego 22
  03-717 Warszawa

  doradca@assecobs.pl
  +48 227 028 978